dissabte, 22 de maig del 2010

Una petita intervenció del grup, en la Ruta de l'Aigua.
Des del Cam de les Lloses, fins al Parc Roqueta, passant per l'hermita del Castell de Tona.